Naravno prezračevanje


O naravnem prezračevanju govorimo kadar zrak v okolici vstopa v notranjost objekta skozi odprto okno ali vrata. Naravno prezračevanje povzročajo razlike v distribuciji zračnega pritiska okoli stavbe. Zrak se preseli iz območja visokega zračnega pritiska na območja nizkega zračnega pritiska, z pomočjo gravitacije in sunki vetra, ki vplivata na pretok zraka. Postavitev in upravljanje vrat in oken bo spremenila naravne vzorce zračenja. Pri tem se lahko pojavi uhajanje zraka, skozi odprtine ali razpoke v fasadi.

Vrste naravnega prezračevanja

V osnovi obstajata dve vrsti naravnega prezračevanja, ki jih lahko uporabimo v zgradbi: Prezračevanje z uporabo vetra ali s pomočjo vzgona(kaminski efekt). Oba načina sta mogoča zaradi naravno prisotnih razlik v tlaku. Tlačna razlika, ki poganja prezračevanje uporablja silo vetra. Pri »kaminskem efektu« prezračevanje povzroča pritisk vzgona, ki nastane kot posledica razlike v temperaturi in vlagi.

Prezračevanje s pomočjo vetra

Običajen pojav je da veter piha čez stavbe, zadane privetrno  steno, kar povzroča neposreden pozitiven zračni tlak. Veter se prične gibati okoli stavbe in pušča zavetrno steno z negativnim tlakom, znano tudi kot sesalni učinek. Če obstajajo odprtine na privetrnih in na zavetrnih stenah stavbe, bo svež zrak hitel na privetrno zidno odprtino in odtekal skozi zavetrno zidno odprtino. S tem bo uravnotežil in ublažil tlak, ki pritiska v smeri privetrnih in zavetrnih sten.

Pri ujemanju vetra, ki ga uporabimo za prezračevanje postane oblika stavbe ključen dejavnik. Oblika zgradbe lahko ustvari pritisk na veter, ki na učinkovit način prenese zrak skozi odprtine v zgradbi.

Obstaja seveda še veliko drugih dejavnikov, ki igrajo vlogo. Priporočila iz različnih gradbenih predpisov, so ostali dejavniki:

 • Gradnja orientacija in lokacija. (Izbira lokacije z veliko vetra, gradnjo je treba usmeriti tako, da je privetrna stena pravokotna na poletni veter, če želite da bi povečali prezračevanje)
 • Oblika stavbe in dimenzije. (Naravno prezračevane stavbe ne smejo biti pregloboko, zaradi težje distribucije svežega zraka)
 • Tip oken
 • Vrste in velikost odprtin
 • Zunanji elementi

prezračevanje3

 


Prezračevanje s pomočjo vzgona

Prezračevanje z vzgonskim efektom lahko povzroča temperatura (»kaminski efekt«) ali vlaga. Najpogosteje se uporablja prezračevanje z pomočjo kaminskega efekta.

Za pravilno delovanje mora obstajati temperaturna razlika. Topel zrak(ki ga oddajajo stanovalci in naprave kot npr. računalniki) je manj gost  in se prične v stavbi dvigati, hladnejši zrak se med tem prične sesati iz spodnjih dovodov za zrak, ter potisne topel zrak skozi izpustne odprtine kar zagotavlja cirkulacijo zraka.

Nekaj nasvetov za prezračevanje s pomočjo vzgonskega efekta:

 • Spodnji dovodi za zrak naj se nahajajo čim nižje v sobi. Odprtine za izpust zraka naj bodo nameščene po vsej sobi na visoki ravni.
 • Vertikalna razdalja med vstopnimi in izpustnimi odprtinami zraka bo izkoriščala »kaminski efekt«.
 • Uporabite strešna okna in zračnike.

Če se odločite za ta tip prezračevanja, se ne zanašajte na veter. V vročih poletnih dneh brez vetra, bo prezračevanje prišlo do učinka z relativno stabilnim pretokom zraka. Predvsem zato, ker se ne zanaša na tlak in smer vetra, kar pomeni večji nadzor nad lociranjem dovoda zraka.

Strategije ter oblikovanje naravnega prezračevanja

Spoznali smo dve vrsti naravnega prezračevanja, prezračevanje s pomočjo vetra in s pomočjo vzgonskega efekta. Za optimalno prezračevanje je potrebno vključiti oba tipa.

Nekaj splošnih smernic:

 • Povečajte vnos dovoda zraka, poskrbite da se pri odprtinah za dovod zraka ne nahaja veliko zunanjih ovir(rastline, zgradbe), niti v notranjosti vaše zgradbe (pohištvo).
 • Sobe morajo imeti vstopne in izstopne odprtine, ki se nahajajo v nasprotni smeri tlačnih con. To lahko vključuje odprtine na privetrni/zavetrni strani stene/strehe.
 • Vsi bivalni prostori morajo imeti odprtino za dovod in odvod zraka, od katerih naj bo vsaj ena odprtina okno ki nadzoruje pretok zraka.
 • Spodnji dovodi za zrak naj se nahajajo čim nižje v sobi. Odprtine za izpust zraka naj bodo nameščene po vsej sobi na visoki ravni.
 • Uporabite strešna okna in zračnike.
 • Vsaj tri metre razmika od tal do stropa.
 • Okenske površine ne smejo biti zaščitene z zunanjimi senčili.

prezracevanje2