Subvencije za zamenjavo starejših kurilnih naprav na trda goriva


Subvencije predstavljajo finančno spodbudo socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo stare kurilne naprave na trdna goriva v stanovanjskih stavbah z:

A – novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje,

B – novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena.

Rok za prijavo

Upravičena oseba se lahko prijavi na javni poziv od objave 31.12.2015 v Uradnem listu Republike Slovenije dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičena oseba vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Višina subvencij

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

Ukrep A: od 4000 do 8000 EUR,

Ukrep B: do 2000 EUR.

Povezava do pridobitve vloge in vse potrebne dokumentacije

Za vsa ostala vprašanja v zvezi z subvencijami ali povpraševanja se obrnite na nas ali našo spletno stran Biakom, z veseljem vam odgovorimo na vaša vprašanja ali vam pošljemo ponudbo ter pomagamo pri pripravi ustrezne dokumentacije. Dosegljivi smo na:

Tel: 040-831-950 | E-mail: info@biakom.si | Povpraševanje

Leave a comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja